Mapna kopija hiše in parcele

RS

Prikaz parcele

LOZ