Avtobusna in železniška postaja

Avtobusna_postaja_Ljubljana    avtobus
Avtobusna postaja                                                 Medkrajevni avtobus

Avtobusna postaja:  http://www.ap-ljubljana.si/

Ljubljana-Map-142    vlak

Železniška postaja: http://www.slo-zeleznice.si/

Slovenske železnice, d. o. o.
Kolodvorska 11
1506 Ljubljana
Tel.: 01 29 12 100