Garaža in vrt

Vrt za hišo       Garaža prerez
Vrt za hišo                                                              Idejni načrt za adaptacijo in razširitev garaže

TLORIS  OSTREŠJA2       TLORIS  PRITLIČJA.
Načrt ostrešja                                                         Tloris pritličja